TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

PORADNIE

BRZEG

Specjalistyczny ZOZ Beta Poradnia dla Osób Uzależnionych

Ul.Herberta 3A
49-300 Brzeg
Tel: 77 416-76-12
E-Mail : dawidziuk@zozbeta.plKliknij na zdjęcie aby dowiedzieć się więcej...Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg