TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

GOGOLIN


Gminny Ośrodek Zdrowia

Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Ul. Strzelecka 20
47-320 Gogolin
Tel : 77 466-61-74
Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg