TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

NYSA


Specjalistyczny ZOZ "DORMED"

Poradnia Terapii Uzależnień
Ul. Rodziewiczówny 15
48-304 Nysa
Tel : 77 435-56-09


Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Ul. Rodziewiczówny 15
48-303 Nysa
Tel : 77 435-56-09
E-Mail :
dormed7@wp.pl
Strona Intenetowa : 
www.zozdormed.pl
Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg