TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

GŁUCHOŁAZY


SP ZOZ

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Ul. Rynek 12/14
48-340 Głuchołazy
Tel : 77 439-57-95
Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg