TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

OZIMEK


Specjalistyczny ZOZ "Eliksir"

Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym

Ul. Częstochowska 31
46-040 Ozimek
Tel : 77 465-10-51
Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg