TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

BRANICE


Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
Ul. Szpitalna 18
48-140 Branice
Tel : 77 403-43-13


Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Ul. Szpitalna 18
48-140 Branice
Tel : 77 403-43-45Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
Ul. Szpitalna 18
48-140 Branice
Tel : 77 403-43-37
E-Mail :
branice10@wp.pl

Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg