TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

JAK DZIAŁAMY ?


  • Wspomagamy proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielamy wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin;
  • Działamy na rzecz integracji środowisk abstynenckich;
  • Propagujemy ideę trzeźwości;
  • Organizujemy różnorodne formy działań służących poprawie relacji rodzinnych;
  • Grupy wsparcia (autoterapia);
  • Punkt informacyjno – kontaktowy obsługiwany przez klubowiczów (telefon, e-mail);
  • Wycieczki, wyjazdy integracyjne, rocznice trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe dla dzieci, bale abstynenckie i inne, w zależności od potrzeb środowiska.Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gminę Brzeg.          
 
Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg