TAMA Brzeg
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta

ZARZĄDPrezes:             Kamil Młodzianowski
Telefon: 519-333-387 lub 881-782-726

Wiceprezes:     Wioletta Dłucha
Telefon:           
   537 856 362

Sekretarz:         Sylja Nawrotkiewicz
Telefon:              
531 833 321

Skarbnik: 
         Marzena Benedyczuk
Telefon:            
  783 729 350

Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gmine Brzeg